TỔNG QUAN VỀ SEARCH ENGINE MARKETING

Home / Marketing Online / Search Engine Marketing / TỔNG QUAN VỀ SEARCH ENGINE MARKETING

TỔNG QUAN VỀ SEARCH ENGINE MARKETING

Tổng quan về Search Engine Optimization (SEO)

Yahoo… thông qua những từ khóa xác định. SEO được chia làm 2 phần : on-page optimization và off-page optimization. On-page optimization là cách bạn thiết trang web, coding… . Off-page optimization là quá trình phổ biến trang web của bạn đến với nhiều người.

 SEO là gì?

 SEO là quá trình tối ưu hóa web pages để chúng ta được thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo… thông qua những từ khóa xác định. SEO được chia làm 2 phần : on-page optimization và off-pageoptimization. On-page optimization là cách bạn thiết trang web, coding… Off-page optimization là quá trình phổ biến trang web của bạn đến với nhiều người.

Lựa Chọn đúng từ khóa (keywords).

Vấn đề cốt lõi của việc tối ưu hóa là những từ khóa, cụm từ (key phrases) mà bạn muốn đạt thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm của search engine. Khi chọn lựa từ khóa bạn phải khảo sát thị trường (lĩnh vực bạn đang bán sản phẩm) từ khóa đó được tìm kiếm bao nhiêu lần trong tháng, có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh với bạn đối với từ khóa đó.

Rất nhiều người cố gắng tồi ưu hóa cho từ khóa “weight loss” vì nó nhận được rất nhiều search hàng ngày. Tuy nhiên keyword này thì không phải là keyword tiềm năng đối với thị trường weight loss pill mà bạn đang nhắm đến, người ta sử dụng keyword này có thể để tìm kiếm những site liên quan đến weight loss surgery…

Có rất nhiều từ khóa liên quan đến thị trường mục tiêu của bạn, một khi bạn tìm thấy chúng, bạn cần phải thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh và số lần keyword đó được sử dụng để tìm kiếm, từ đó bạn có số liệu thống kê : keyword phrase đó có tính cạnh tranh như thế nào, khả năng đạt được thứ hạng cao có quá khó không. Bạn nên nhớ rằng:

Search Engine xem xét từng trang web của một website, vì thế việc tối ưu hóa phại được thực hiện trên từng trang web cụ thể.

Keyword càng mang tính tập trung (targeted keyword) thì càng nhận được ít lượng truy cập (traffic), nhưng traffic này sẽ mang đến cho bạn những khách hàng tiềm năng, những người này đang rất quan tâm đến lĩnh vực của bạn và khả năng họ mua hàng hoặc dịch vụ của bạn là rất cao.

Nên chọn 2-3 targeted keyword cho mỗi trang web trên site của bạn.

Ở vd trên sử dụng keyword research tool free của DigitalPoint: Free Keyword Suggestion Tool(Wordtracker Suggestion Tool & Overture Bid Tool Combined) & Keyword Generator

Yahoo… thông qua những từ khóa xác định. SEO được chia làm 2 phần : on-page optimization và off-page optimization. On-page optimization là cách bạn thiết trang web, coding… . Off-page optimization là quá trình phổ biến trang web của bạn đến với nhiều người.

 SEO là gì?

SEO là quá trình tối ưu hóa web pages để chúng ta được thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo… thông qua những từ khóa xác định. SEO được chia làm 2 phần : on-page optimization và off-pageoptimization. On-page optimization là cách bạn thiết trang web, coding… . Off-page optimization là quá trình phổ biến trang web của bạn đến với nhiều người.
Lựa Chọn đúng từ khóa (keywords).

Vấn đề cốt lõi của việc tối ưu hóa là những từ khóa, cụm từ (key phrases) mà bạn muốn đạt thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm của search engine. Khi chọn lựa từ khóa bạn phải khảo sát thị trường (lĩnh vực bạn đang bán sản phẩm) từ khóa đó được tìm kiếm bao nhiêu lần trong tháng, có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh với bạn đối với từ khóa đó.

Rất nhiều người cố gắng tồi ưu hóa cho từ khóa “weight loss” vì nó nhận được rất nhiều search hàng ngày. Tuy nhiên keyword này thì không phải là keyword tiềm năng đối với thị trường weight loss pill mà bạn đang nhắm đến, người ta sử dụng keyword này có thể để tìm kiếm những site liên quan đến weight loss surgery…

Có rất nhiều từ khóa liên quan đến thị trường mục tiêu của bạn, một khi bạn tìm thấy chúng, bạn cần phải thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh và số lần keyword đó được sử dụng để tìm kiếm, từ đó bạn có số liệu thống kê : keyword phrase đó có tính cạnh tranh như thế nào, khả năng đạt được thứ hạng cao có quá khó không. Bạn nên nhớ rằng:

Search Engine xem xét từng trang web của một website, vì thế việc tối ưu hóa phại được thực hiện trên từng trang web cụ thể.

Keyword càng mang tính tập trung (targeted keyword) thì càng nhận được ít lượng truy cập (traffic), nhưng traffic này sẽ mang đến cho bạn những khách hàng tiềm năng, những người này đang rất quan tâm đến lĩnh vực của bạn và khả năng họ mua hàng hoặc dịch vụ của bạn là rất cao.

Nên chọn 2-3 targeted keyword cho mỗi trang web trên site của bạn.

Ở vd trên sử dụng keyword research tool free của DigitalPoint: Free Keyword Suggestion Tool(Wordtracker Suggestion Tool & Overture Bid Tool Combined) & Keyword Generator

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Contact Me on Zalo